Φωτογραφίες Ασκήσεων Ολυμπιακής Ασφάλειας

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 2002

ΜΠΛΕ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2004

Εικόνες από περιστατικό Παλαιάς Φώκαιας

Εικόνες από περιστατικό Πειραιά

Φωτογραφίες: ΑΠΕ/Π.Σαΐτας

«ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ 2004» Διακλαδική άσκηση Ολυμπιακής Ασφάλειας

Δευτέρα (5-7-04), στο λιμάνι του Πειραιά