Διαδικασία «κλειδώματος» Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανόε-Καγιάκ σλάλομ

Φωτογράφος: Α.Π.Ε./ Ορέστης Παναγιώτου