Αστυνομικές επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ