Συλληφθέντες

Συλληφθέντες για την υπόθεση της 17Ν

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος – Πάτροκλος Τσελέντης
Παύλος Σερίφης – Νικόλαος Παπαναστασίου

 

Χριστόδουλος Ξηρός – Θεολόγος Ψαραδέλλης
Θωμάς Σερίφης – Κωνσταντίνος Τέλιος

 

Ηρακλής Κωστάρης – Βασίλειος Ξηρός
Κωνσταντίνος Καρατσώλης – Βασίλειος Τζωρτζάτος
Διονύσιος Γεωργιάδης

 

Σάββας Ξηρός

 

Σάββας Ξηρός

 

Σάββας Ξηρός (1982)

 

Σάββας Ξηρός (1984)

 

Σάββας Ξηρός (1993)

 

Σάββας Ξηρός (1995)

 

Σάββας Ξηρός (1996)

 

Σάββας Ξηρός (1996)

 

Σάββας Ξηρός (2001)

 

Σωτήριος Κονδύλης

 

Δημήτρης Κουφοντίνας

 

Δημήτρης Κουφοντίνας

 

Δημήτρης Κουφοντίνας

 

Δημήτρης Κουφοντίνας

 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος