Άννα-Αννιέλα Ευθυμίου

Άννα-Αννιέλα Ευθυμίου, Αστυνόμος Β’

Η Αστυνόμος Β΄ Άννα-Αννιέλα Ευθυμίου γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όπου και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία το 2009. Αποφοίτησε ως αριστούχος από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας το 2014.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Φοιτά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “International and European Studies: European Law” της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2016 υπηρέτησε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Αττικής, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και καθήκοντα Αναπληρωτή Διοικητή.

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2021 υπηρέτησε στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ως χειριστής διεθνών, ευρωπαϊκών και διμερών υποθέσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Έχει εκπροσωπήσει την Ελληνική Αστυνομία σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εθνική εμπειρογνώμονας, ενώ έχει λάβει μέρος σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις διαφόρων οργανισμών και φορέων (Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, Railpol, Cepol, ΚΕ.ΜΕ.Α, κ.α.) για θέματα καταπολέμησης του εγκλήματος, ανταλλαγής πληροφοριών, αξιολόγησης του κεκτημένου Σένγκεν και ενίσχυσης της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και πολωνικά.