Ανακοινώσεις που αφορούν την Αστυνομική Ακαδημία το 2022

Δεκέμβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Οκτώβριος 2022

Σεπτέμβριος 2022

Ιούλιος 2022

Ιούνιος 2022

Μάϊος 2022

Απρίλιος 2022

Μάρτιος 2022

Φεβρουάριος 2022