Ανακοινώσεις που αφορούν τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για το έτος 2023

Σεπτέμβριος 2023

Ιούλιος 2023

Ιούνιος 2023

Μάιος 2023

Απρίλιος 2023

Μάρτιος 2023

Φεβρουάριος 2023

Ιανουάριος 2023