«Πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων ISEC της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας»

Την χρηματοδότηση τριών έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος “ Prevention of and fight against Crime – ISEC ”, ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα έργα αυτά, που εγκρίθηκαν ύστερα από αξιολόγηση σχετικού φακέλου πρότασης με «φορέα συντονιστή» το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και συνδικαιούχους τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας και την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του ΥΔΤ&ΠτΠ, αφορούν:

  • Στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή της Συνθήκης PRUM», συνολικού προϋπολογισμού €644.779,51 με έναρξη την 6η Αυγούστου 2012 και λήξη την 5η Αυγούστου 2014. (αριθμός εγκριτικής απόφασης Ref. Ares(2012)552018 από 04.05.2012)
  • Στο έργο με τίτλο «Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ/ΕΛΑΣ για διερεύνηση σε ΧΒΡΠ περιβάλλον» συνολικού προϋπολογισμού €615.931,00 με έναρξη την 4η Ιουλίου 2012 και λήξη την 3η Ιουλίου 2014. (αριθμός εγκριτικής απόφασης Ref. Ares(2012)552633 από 04.05.2012)
  • Στο έργο, με τίτλο «Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ / ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστικά δεδομένα πυροβόλων όπλων», συνολικού προϋπολογισμού €332.038,80 με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2014. (Ref. Ares (2012)1085253 από 19.09.2012)

Μέρος των παραπάνω έργων αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων (ΔΕΕ) της ΕΛ.ΑΣ., ενώ, στο πλαίσιο υλοποίησής τους, προβλέπεται η ευρεία διασύνδεση των εργαστηρίων της Δ.Ε.Ε. με αντίστοιχες υπηρεσίες και Αρχές κρατών-μελών της Ε.Ε., μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και κοινών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παράλληλα, για την προβολή των υλοποιούμενων δράσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων θα διοργανωθούν, στην Ελλάδα, διεθνή συνέδρια υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή πολιτικών και θεσμικών παραγόντων, αξιωματικών αστυνομικών υπηρεσιών και ειδικών επιστημόνων από όλη την Ευρώπη.

H προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει μέσω διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών, η προκήρυξη των οποίων θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο 4μηνο του 2013.

Σχετικές πληροφορίες θα βρίσκονται ανηρτημένες στον ιστότοπο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) στη διεύθυνση: ( http://www.kemea.gr ).

Τα έργα ISEC συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα

“Prevention of and Fight against Crime”

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων


25-07-2014: Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με «Πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων ISEC της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας»