Που να απευθυνθώ για την έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Βεβαίωση απώλειας από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή όπου δηλώθηκε η απώλεια.
  • Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο και φωτοαντίγραφο.
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Α.Φ.Μ.
  • Ηλεκτρονικό παράβολο των 0,23 Ευρώ είτε καταβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (e-παράβολο) είτε γίνεται επικόλληση ενσήμου.

Σε περίπτωση φθοράς επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια ενώ αν πρόκειται για καταστροφή λόγω πυρκαγιάς, ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για την ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας ελέγχει η αστυνομική αρχή.


 

* Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται από το άρθρο 20 του Ν. 2948/2001 όπως τροπ. με άρθρο 46 του Ν. 4410/2016  (αφορά τέλη κυκλοφορίας)