Που να απευθυνθώ για μεταβίβαση μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Χρειάζεται να προσκομίσω και το μοτοποδήλατο για έλεγχο;

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Ιδιωτικό συμφωνητικό (πωλητήριο) μοτοποδηλάτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής πωλητού και αγοραστού την ίδια ημερομηνία.
  • Άδεια κυκλοφορίας (προηγούμενου κατόχου).
  • Παράβολο Δημοσίου 15 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).
  • Ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. 2,04 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).
  • Απαιτείται η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μέχρι και το τρέχον έτος*.
  • Α.Φ.Μ.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει το μοτοποδήλατο για έλεγχο.


*Η αξία του διπλοτύπου κάθε έτους, για τα οποία είναι είναι αθεώρητη η άδεια καθορίζεται, από το άρθρο 20 του Ν. 2948/2001 όπως τροπ. με άρθρο 46 του Ν. 4410/2016 (αφορά τέλη κυκλοφορίας)