Καιρικά φαινόμενα – Περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων