Χάρτης με χιλιομετρικές θέσεις του βασικού οδικού δικτύου που παρατηρήθηκε μεγάλη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων το έτος 2009