Με ποιο τρόπο ο Αστυνομικός διαπιστώνει ότι η ουσία που κατέχει κάποιος (τύπου σκόνη) είναι όντως απαγορευμένη;

Ο αστυνομικός, στο πλαίσιο των προανακριτικών του καθηκόντων, και βάσει σχετικής εκπαίδευσης και εμπειρίας που διαθέτει, συλλαμβάνει τον κάτοχο ναρκωτικών ουσιών και κατάσχει τις ουσίες που θεωρεί ότι είναι ναρκωτικές. Στη συνεχεία αυτές αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους προς εξέταση, το οποίο αποφαίνεται τελικά για το είδος της ουσίας και την περιεκτικότητά της, συντάσσοντας σχετική έκθεση.