Με ποιες άλλες Υπηρεσίες συνεργάζεται η Ελληνική Αστυνομία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων;

Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο, των δράσεων για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο αποτελεί, σύμφωνα με το Ν. 3106/2003, τον εθνικό συντονιστικό φορέα του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης της χώρας μας.

  • Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα τριψήφια τηλεφωνική γραμμή ‘197’.
  • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη και πληροφόρηση.
  • Κινεί τους μηχανισμούς άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. Παρεμβαίνει άμεσα σε καταστάσεις κρίσεων που αντιμετωπίζουν άτομα, οικογένειες, και πληθυσμιακές ομάδες με σκοπό να προλάβει την εγκαθίδρυση της κρίσης και να την αντιμετωπίσει στη γένεσή της.
  • Παραπέμπει στις υπόλοιπες υπηρεσίες του δικτύου του ΕΚΚΑ καθώς και σε άλλες κοινωνικές Υπηρεσίες και φορείς για περαιτέρω βοήθεια.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) μέσω του Ε.Κ.Κ.Α. και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας για την παροχή αρωγής στα θύματα Εμπορίας Ανθρώπων και με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες επιλαμβάνονται των υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων συνεργάζονται, με τις ξένες Διπλωματικές Αρχές στη χώρα μας σε ό,τι αφορά στην παροχή αρωγής στα θύματα υπηκόων τους στις υποθέσεις αυτές.