Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77

Τηλεφωνικό Κέντρο 213-1520000
Γραφείο Υπουργού
Υπασπιστήριο 210-6988195
210-6988155
210-6988177
Fax 210-6982413
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
Υπασπιστήριο 210-6920588
210-6920559
210-6919695
Fax 210-6915388
Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Προϊστάμενος 210-6988118
Fax 210-6929764
Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Π. Κων/νου 18, Τ.Κ. 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια
Επίτροπος 210-2502964
Ελεγκτές 210-2502967
Γραμματεία 210-2502965
Fax 210-2502966
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
Νομικός Σύμβουλος 210-6988242
210-6988135
Πάρεδροι 210-6925090
210-6997530
Γραμματεία 210-6977291
Fax 210-6925468
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Π. Κων/νου 18, Τ.Κ. 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια
Διευθυντής 210-2502981
210-2584144
A´ Τμήμα Εκκαθάρισης
Τμηματάρχης 210-2502972
Εκκαθαριστές 210-2502975
210-2502991
210-2502976
Β΄ Τμήμα Λογιστικού
Τμηματάρχης 210-2502971
Γραμματεία 210-2502987
Fax 210-2583552