ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Λ. Αθηνών 188, Τ.Κ. 351 00, Λαμία
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22310-56800
Email: gadpstelladas@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Τηλέφωνο: 22310-22425, 22310-56895
Email: press.gadpstelladas@hellenicpolice.gr 
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpstelladas
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube: http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας