ΓΕ.Π.Α.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία Ρεθύμνη, TK 841 00, Ερμούπολη Σύρου
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22810-96100
Email: gadpnaigaiou@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Νοτίου Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22810-96110
Email: press.gadpnaigaiou@hellenicpolice.gr 
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpnaigaiou
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube:
 http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Νοτίου Αιγαίου