ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

Λ. Ηρακλείου 23, Τ.Κ. 731 34, Χανιά
Τηλεφωνικό Κέντρο: 28210-25703
Email: gadpkritis@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

Τηλέφωνο: 28210-25728, 28210-25729
Email: press.gadpkritis@hellenicpolice.gr 
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gapdkritis
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube:
 http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης