ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου

28ης Οκτωβρίου 11, Τ.Κ. 454 44, Ιωάννινα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 26514-40600
Email: gadpipirou@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου

Τηλέφωνο : 26514-40613, 26514-40600
Email: press.gadpipirou@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpipirou
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube: 
http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου