ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Βασ. Κων/νου 4, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα
E-mail: adorestiadas.director@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 25520 22100
Διευθυντής 25524 40.801
Υπασπιστής 25524 40.803
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 25524 40.809
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 25524 40.805
Γραφείο Ασφάλειας & Αλλοδαπών 25524 40.807
Γραφείο Έδοσης Διαβατηρίων 25524 40.823
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 25524 40.819
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης & Εφαρμογών Πληροφορικής 25524 40.822