ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καραϊσκάκη 6, 681 32 Αλεξανδρούπολη
email: adalexandroupolis@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 25510 66100
Διευθυντής 25510 66.110
Υπασπιστής 25510 66.115
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 25510 66.207
25510 66.131
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 25510 66.140
Γραφείο Ασφάλειας & Αλλοδαπών 25510 66.150
Γραφείο Διαβατηρίων 25510 66.175
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 25510 66.161
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού Πληροφορικής 25510 66.185