Διάθεση εγκαταστάσεων για τέλεση μυστηρίων, εκδηλώσεων και συνεδρίων

Πέραν της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ως Παιδικές Εξοχές, οι κατασκηνώσεις του Σώματος έχουν καταστεί κατάλληλες και προσφέρονται και για άλλες χρήσεις και συγκεκριμένα για την τέλεση μυστηρίων γάμων και βαφτίσεων, καθώς και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, διατίθενται δύο (2) παρεκκλήσια, υπαίθριοι χώροι, καθώς και ο χώρος του εστιατορίου, για την τέλεση δεξιώσεων, ενώ γεύματα προσφέρονται από εταιρίες εστίασης (catering). Επιπλέον και σε συντρέχουσα περίπτωση, διατίθενται προς χρήση η παιδική χαρά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων παρέχεται αποκλειστικά, έναντι συμβολικού ποσού, στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών λειτουργεί από το 2012 πλήρως εξοπλισμένο Συνεδριακό Κέντρο, για την πραγματοποίηση από Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του Σώματος, συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών, εορταστικών εκδηλώσεων κ.λπ.

Η χωρητικότητα του Συνεδριακού Κέντρου ανέρχεται στις (300) περίπου θέσεις. Επιπροσθέτως, εντός του συνεδριακού χώρου, σε προθήκες εκτίθενται σημαντικά κειμήλια, που αφορούν την ιστορία του Σώματος.