Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων – ΡΑΤΣΕΣ

Οι ράτσες που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα είναι Γερμανικά ποιμενικά, retriever Golden ή Labrador και Μαλινουά (Βέλγικα Ποιμενικά), λόγω της αφθονίας στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Είναι τρεις εύκολα εκπαιδεύσιμες ράτσες και πρόκειται για πολύ κοινωνικούς, πειθαρχήσιμους και δεκτικούς σκύλους, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ανίχνευση ναρκωτικών ή εκρηκτικών και στην ενίσχυση των πεζών περιπολιών. Σήμερα τα δεδομένα για την επιλογή σκύλου έχουν διαφοροποιηθεί και δεν θεωρείται ένας σκύλος κατάλληλος απλά και μόνο απο τη ράτσα του. Εξερευνώνται τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες και οι ικανότητες του κάθε σκύλου ξεχωριστά και στη συνέχεια εκπαιδεύεται στον τομέα που αποδίδει περισσότερο, ανεξάρτητα απο τη ράτσα του.

Τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν κατά την επιλογή σκύλων, είναι ο υποψήφιος για αγορά σκύλος να είναι ηλικίας έως δύο ετών, ανεξαρτήτως φύλου, να είναι ιατρικά ελεγμένος και να μην παρουσιάζει δυσπλασίες.

Αν περάσει ένας μήνας και ο σκύλος δεν ανταποκρίνεται στην εκπαίδευση, ο προμηθευτής υποχρεούται να τον πάρει πίσω και να προμηθεύσει την Υπηρεσία με άλλον. Αξιολογούνται και επιλέγονται ικανά σκυλιά να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές με γνώμονα το συμφέρον της υπηρεσίας γενικά.

Τα Λαμπραντόρ χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανίχνευση ναρκωτικών και εκρηκτικών. Είναι σκύλοι χαμηλών τόνων, χωρίς την ενέργεια που απαιτείται στην περιπολία, γι’ αυτό και δεν ενδείκνυνται για σκύλοι περιπολίας, σε αντίθεση με το γερμανικό Ποιμενικό και το Μαλινουά, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως. Τα Μαλινουά είναι περισσότερο δραστήρια, πιο κινητικά και με μεγαλύτερες αντοχές και έτσι ενισχύουν την πεζή περιπολία. Δεν αποκλείεται οι σκύλοι αυτοί να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς, ανάλογα με τις ικανότητες τους.