Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σκύλοι από την ηλικία του ενός έτους και πάνω δύναται να εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τα εννέα ή δέκα τους χρόνια, ανάλογα με τις φυσικές τους αντοχές. Οι εγκαταστάσεις, η εμπειρία και η τεχνογνωσία των εκπαιδευτών της Υπηρεσίας Αστυνομικών Σκύλων καθιστά ικανή την εξ΄ αρχής εκπαίδευση σκύλων.

Οι εκπαιδεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, προσαρμοσμένες όμως στην ελληνική πραγματικότητα, με συνεχείς συντηρητικές ώστε οι αστυνομικοί σκύλοι και οι συνοδοί τους να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε καλό επιχειρησιακό επίπεδο.

Η εκπαίδευση διαφέρει στους σκύλους περιπολίας και ανίχνευσης, ναρκωτικών ή εκρηκτικών, και δίνεται έμφαση στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής χρήσης του σκύλου. Π.χ. σε ένα σκύλο περιπολίας υπάρχει αυξημένη απαίτηση στις ασκήσεις βασικής υπακοής-πειθαρχίας. Σημαντική είναι η κατάλληλη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού κέντρου σε έναν χώρο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας, περιέχει προσομοιώσεις χώρων και εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Η εκπαίδευση δεν στρέφεται αποκλειστικά σε ένα αντικείμενο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου σκυλιά έχουν εκπαιδευτεί ως διπλής χρήσης, π.χ. ναρκωτικών και περιπολίας, διότι απαιτείται η ίδια αντίδραση (ενέργεια), κάτι όμως που δεν μπορεί να λειτουργήσει σε σκυλιά εκρηκτικών και περιπολίας δηλ. να ζητηθούν από τον ίδιο σκύλο δύο διαφορετικές αντιδράσεις (παθητική- ενεργητική).