Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ

Αστυνομικός Συνοδός γίνεται ο επιτυχών αστυνομικός που πέρασε από την διαδικασία επιλογής μέσω συνέντευξης και γραπτών εξετάσεων. Η εκπαίδευσή πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις και στους χώρους εκπαίδευσης της υπηρεσίας από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, για περίπου τρεις μήνες, που είναι και το χρονικό διάστημα της πρώτης γνωριμίας του αστυνομικού με τον σκύλο του.

Ο συνοδός εργάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας του. Διαμένει με τον σκύλο του και ζει μαζί του, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης, αλληλεξάρτησης και συνεργασίας, που αποδίδει το μέγιστο κατά τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Για τη στέγαση του αστυνομικού σκύλου απαιτούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές διαμονής στην οικία του συνοδού χειριστή. Ειδικότερα, απαιτείται αρκετά μεγάλος χώρος στέγασης του σκύλου, κλιματισμός για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, να μην εκτίθεται σε κινδύνους π.χ. μπαλκόνι, παράθυρο και να είναι σύμφωνη η διαμονή του σκύλου με τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ωστόσο πραγματοποιούνται και σχετικοί έλεγχοι – επιθεωρήσεις από επόπτη της Υπηρεσίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας του αστυνομικού σκύλου στο χώρο στέγασής του.

Ο αστυνομικός συνοδός βρίσκεται όλο το 24ωρο με το σκύλο του και αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση επικοινωνίας, συνεργασίας και αγάπης. Γι’ αυτό και όταν μετά από περίπου εννέα χρόνια τελειώσει η εκπαίδευση του σκύλου, λόγω μείωσης απόδοσής ή γήρατος, παραδίδεται στην φιλοζωική, με την διαδικασία που προβλέπεται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα, και παραλαμβάνεται εκ νέου από τους εκπαιδευτές γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας και συμβίωσης είναι δύσκολο να τον αποχωρισθούν.