Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σε όλες τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών υπάρχει ικανός αριθμός Αστυνομικών Σκύλων, ανάλογος με τον πληθυσμό, την έκταση και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Συνδράμουν με τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις στον εντοπισμό εκρηκτικών, ναρκωτικών ή στην ενίσχυση περιπολιών.

Κατανέμονται αναλυτικά ως εξής:

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ+
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗ 40 4 27 0 71
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 3 6 0 23
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 4 7 0 0 11
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ. 2 3 0 0 5
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 3 0 0 6
ΗΠΕΙΡΟΣ 2 5 0 3 10
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2 2 0 0 4
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4 4 0 0 8
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 2 0 0 4
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 5 3 0 2 10
ΚΡΗΤΗ 6 4 0 0 10
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4 3 0 0 7
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 4 0 0 9
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 4 0 4 10
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚO ΣΥΝΟΛΟ 188