Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας – Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ.115 22, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106476431
Γραμμή καταγγελιών: 11012
E-mail: financialpolice@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 2, Τ.Κ. 546 28, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-387780
FAX: 2131527665
E-mail: yoikastve@astynomia.gr