Οικονομική Ενίσχυση από Ειδικό Λογαριασμό του Περιοδικού “Αστυνομική Ανασκόπηση”