Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας

Ιδρύθηκε με το Π.Δ.149/00 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2000. Εδρεύει στη Νάουσα στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Νάουσας – Αγίου Νικολάου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 13,5 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 400 άτομα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Διεύθυνση: 2ο χιλ. Επ.Ο. Νάουσας – Αγίου Νικολάου, 59200 – Νάουσα
Τηλέφωνο: 23320 – 52361
Φαξ: 23320 – 22940