Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Ιδρύθηκε με το Π.Δ.321/94 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1997. Εδρεύει στη Κομοτηνή στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 280 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν 900 άτομα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διεύθυνση: 7ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, 69100 – Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310-57000, 25310-57057
Φαξ: 25310-30651