Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 458/90 και λειτούργησε για πρώτη φορά το Φθινόπωρο του 1990. Εδρεύει στα Γρεβενά στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 83. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 37 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 130 άτομα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διεύθυνση:
Μ. Αλεξάνδρου 83, 51100 – Γρεβενά
Τηλέφωνο: 24620-23333
Φαξ: 24620-84744, 213-1527768