Διαδικτυακή Πύλη για την εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων & Φορέων

Πατήστε εδώ για να εισέλθετε στη διαδικτυακή πλατφόρμα


Δείτε τα δικαιολογητικά εδώ.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και Φορέων παρέχει στο χρήστη τις παρακάτω δυνατότητες:

Αιτήσεις Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική Αίτηση για Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κατασκευαστών-Επισκευαστών Κλειδαριών
 • Ηλεκτρονική Αίτηση για Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών
 • Ηλεκτρονική Αίτηση για Δηλώσεις Κλοπής – Ανευρέσεις Κλαπέντων Οχημάτων
 • Ηλεκτρονική Αίτηση Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας Μοτοποδηλάτου
 • Ηλεκτρονική Αίτηση Έκδοσης Άδειας Εργασίας Προσωπικού για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
 • Ηλεκτρονική Αίτηση Έκδοσης Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου
 • Ηλεκτρονική Αίτηση Έκδοσης Άδειας Οπλοφορίας για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημ. καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μετάφ. χρημάτων ή αξιών κτλ
 • Ηλεκτρονική Αίτηση Βεβαίωσης Εγγραφής Αλλοδαπών για Λόγους Σπουδών
 • Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ηλεκτρονικού Φακέλου Αποστράτων

Αιτήσεις/ Καταγγελίες Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Θέματα καταγγελιών:

 • Καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
 • Καταγγελίες επιχειρήσεων για περιπτώσεις βιομηχανικής κατασκοπείας
 • Καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του εμπορίου μέσω του διαδικτύου
 • Καταγγελίες επιχειρήσεων για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης
 • Καταγγελίες ατόμων που εντοπίζουν χρήστες του διαδικτύου που εκφράζουν την επιθυμία τους να αυτοκτονήσουν
 • Καταγγελίες ατόμων που εντοπίζουν παιδόφιλους στο διαδίκτυο, προς προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου
 • Καταγγελίες πολιτών για διάπραξη σε βάρος τους απόπειρα απάτης ή τετελεσμένης απάτης
 • Καταγγελίες πολιτών για υποκλοπές προσωπικών τους δεδομένων και διοχέτευση αυτών στο διαδίκτυο
 • Καταγγελίες για διερεύνηση υποθέσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
 • Καταγγελίες επιχειρήσεων για περιπτώσεις ψηφιακών βανδαλισμών πληροφοριακών συστημάτων
 • Καταγγελίες πολιτών για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Αίτηση για αντίγραφο Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων (Β.Α.Σ.)

Αιτήσεις Ασύλου – Αλλοδαπών – Ομογενών

 • Ηλεκτρονική αίτηση για πιστοποιητικό μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλλει αίτηση για πολιτογράφηση
 • Ηλεκτρονική αίτηση για ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.DV) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, δικαιούχων επικουρικής προστασίας, καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και αιτούντες διεθνή προστασία, για αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές Παραλαβής ή/και Εξέτασης, έως και την 06/06/2013.
 • Ηλεκτρονική αίτηση για ανανέωση άδειας παραμονής αλλοδαπού, στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας (άσυλο ή επικουρική προστασία), για αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές Παραλαβής ή/και Εξέτασης, έως και την 06/06/2013.
 • Προέλεγχος επιβατών κρουαζιερόπλοιων για την είσοδο τους στην Ελλάδα
 • Αίτηση για γνωστοποίηση καταχώρησης στο Σύστημα Πληροφοριών ΣΕΝΓΚΕΝ
 • Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης
 • Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση άδειας παραμονής αλλοδαπού, στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας (άσυλο ή επικουρική προστασία) ή καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, για αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές Παραλαβής ή/και Εξέτασης, έως και την 06/06/2013.
 • Ηλεκτρονική αίτηση για Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από Χώρες της τ. Ε.Σ.Σ.Δ.
 • Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Άδειας Διαμονής Ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) σε Ομογενείς από Τουρκία (Ίμβρο-Τένεδο-Κων/πολη)
 • Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) από Τουρκία (Ίμβρο-Τένεδο-Κων/πολη) και μελών των οικογενειών τους
 • Ηλεκτρονική αίτηση για βεβαίωση εγγραφής μελών οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Ηλεκτρονική αίτηση για βεβαίωση εγγραφής πολιτών κράτους μέλους της Ε.Ε. για λοιπούς λόγους
 • Ηλεκτρονική αίτηση για έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Ηλεκτρονική αίτηση για Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από Αλβανία και μελών οικογενειών τους
 • Ηλεκτρονική αίτηση για καταστροφή στοιχείων σημάνσεως λόγω αμετάκλητης δικαστικής απόφασης αθώωσης
 • Αίτηση εθελοντικής προεγγραφής για ηλεκτρονική αναγνώριση του πολίτη
 • Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης (π.χ. υγείας – ασθένεια ναυτικού)
 • Ηλεκτρονική αίτηση για ανανέωση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης (π.χ. υγείας – ασθένεια ναυτικού)
 • Ηλεκτρονική Αίτηση για παράταση του χρόνου βραχείας διαμονής Αλλοδαπών Υπηκόων Τρίτης Χώρας