Νομός Ξάνθης

Νέστου 2Α΄, 671 31, Ξάνθη
e-mail:adxanthis@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 25410 84143
Διευθυντής 25410 84.101
Υπασπιστής 25410 84.104
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 25410 84.108
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 25410 84.175
Γραφείο Ασφάλειας & Αλλοδαπών 25410 84.151
Γραφείο Διαβατηρίων 25410 84.169
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 25410 84.173
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης 25410 84.158

Νέστου 2Α, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη
e-mail: atxanthis@astynomia.gr

Διοικητής 25410 84110
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 84116
Γραμματεία 25410 84112
Fax: 213 1527578
Γραφείο Δημόσιου Κατήγορου 25410 84114

Νέστου 2Α, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη
e-mail: taxanthis@astynomia.gr

Διοικητής 25410 84130
Υποδιοικητής 25410 84131
Γραμματεία 25410 84132
Fax: 213 1527577
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 84138
Γραφείο Ταυτοτήτων 25410 84136
Γραφείο Αλλοδαπών 25410 84135

Νέστου 2Α, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη
e-mail: tt.xanthis@astynomia.gr

Διοικητής 25410 84120
Υποδιοικητής 25410 84121
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 84125
Fax:25410 84146
25410 84126
Γραφείο 'Εκδοσης Αδειών 25410 84124

Τ.Κ. 67064, Γενισέα Ξάνθης
e-mail: at.avdiron@astynomia.gr

Διοικητής 25410 81222
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 81133
Γραφείο Ταυτοτήτων 25410 81124

2ο χιλ. Ε.Ο. Ξάνθης - Καβάλας, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη
e-mail: tsf.xanthis@astynomia.gr

Διοικητής 25410 84731
Γραμματεία 25410 84717
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 84727

e-mail: atechinou@astynomia.gr

Διοικητής 25440 24430
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25440 22122
Α.Σ. Μύκης Ξάνθης 25440 22217

Τ.Κ. 67062, Σταυρούπολη
e-mail: atstavroupolis@astynomia.gr

Διοικητής 25420 22411
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25420 22100

Εύλαλο Τ.Κ. 672 00
e-mail: at.topeirou@astynomia.gr

Διοικητής 25410 31188
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 41222