Νομός Λακωνίας

Επισκόπου & Βρεσθένης 18, Τ.Κ 231 00, Σπάρτη
e-mail: adlakonias@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 27310 26600
Διευθυντής 27310 89600
Υπασπιστής 27310 89603
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης 27310 89570
Γραφείο Αλλοδαπών 27310 89573
Γραφείο Διαβατηρίων 27310 89648

Επισκόπου & Βρεσθένης 18, Τ.Κ 231 00, Σπάρτη
e-mail: atspartis@astynomia.gr

Διοικητής 27310 89630
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27310 89580
Α.Σ. Μυστρά Λακωνίας 27310 83315

Επισκόπου & Βρεσθένης 18, Τ.Κ 231 00, Σπάρτη
e-mail: taspartis@astynomia.gr

Διοικητής 27310 89610
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27310 89613
Fax:27310 27632
Γραφείο Αλλοδαπών 27310 89615
Fax:27310 27632
Γραφείο Ταυτοτήτων 27310 89616

Επισκόπου & Βρεσθένης 18, Τ.Κ 231 00, Σπάρτη
e-mail: tt.spartis@astynomia.gr

Διοικητής 27310 89620
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27310 89622
Fax:27310 21211

e-mail:  at.areopolis@astynomia.gr

Διοικητής 27330 51355
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27330 51209
Fax:27330 51209

e-mail: atgytheiou@astynomia.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο 27330 29140
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27330 29154
Fax:27330 22444
Γραφείο Ταυτοτήτων 27330 29151
Fax:27330 29151
Έλεγχος Διαβατηρίων 27330 29150
Fax:27330 29151

e-mail: atmolaon@astynomia.gr

Διοικητής 27320 23333
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27320 22207
Γραφείο Ταυτοτήτων 27320 22907
Α.Σ. Μονεμβασιάς 27320 61210

Νεάπολη, Τ.Κ. 23053
e-mail: atvoion@hellenicpolice.gr

Διοικητής 27340 23333
Fax:27340 23333
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27340 22111
Θερ. Α.Σ. Ελαφονήσου 27340 61111

e-mail: atskalas@astynomia.gr

Διοικητής 27350 22223
Αξιωματικός Υπηρεσίας 27350 41466