Νομός Έβρου (Ορεστιάδα)

Βασ. Κων/νου 4, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα
e-mail: adorestiadas.director@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 25520 22100
Διευθυντής 25524 40.801
Υπασπιστής 25524 40.803
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 25524 40.809
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 25524 40.805
Γραφείο Ασφάλειας & Αλλοδαπών 25524 40.807
Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων 25524 40.823
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 25524 40.819
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης & Εφαρμογών Πληροφορικής 25524 40.822

Βασ. Κων/νου 4, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα
e-mail: yaorestiadas@astynomia.gr

Διευθυντής 25524 40841
Υποδιευθυντής 25524 40842
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25524 40844
Γραμματεία - Αρχείο 25524 40843
Γραφείο Έκδοσης Αδειών Κυνηγετικών Όπλων 25524 40846
Γραφείο Αλλοδαπών 25524 40848
Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 25524 40853

Βασ. Κων/νου 4, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα
e mail: tdnorestiadas@astynomia.gr

Διοικητής 25520 81807
25520 22228
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 81829
Γραμματεία 25520 81829

Βασ. Κων/νου 4, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα
e mail: atorestiadas@astynomia.gr

Διοικητής 25524 40871
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25524 40874
Γραμματεία 25524 40873
Αρχείο 25524 40875
Α.Σ. Καστανέων Έβρου
e mail: askastaneon@astynomia.gr
25520 85205

Βασ. Κων/νου 4, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα
e-mail: ttorestiadas@astynomia.gr

Διοικητής 25524 40891
Υποδιοικητής 25524 40892
Γραμματεία 25524 40893

Β. Γεωργίου 7, T.K. 683 00, Διδυμότειχο
e-mail: at.didymoteixoy@astynomia.gr

Διοικητής 25530 22238
Fax: 210 6991618
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 22100
Γραμματεία 25530 20280
Fax:25530 25600
Γραφείο Τροχαίας - Αρχείο 25530 20281
Α.Σ. Πυθίου Έβρου
e-mail: aspythiou@astynomia.gr
25530 41211
Fax:25530 41202

Βασ. Γεωργίου 7 - T.K. 683 00, Διδυμότειχο
e-mail: ta.didymoteixoy@astynomia.gr

Διοικητής 25530 22133
Fax: 2106991619
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 26853
Fax:25530 22103
Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων 25530 26853
Fax:25530 22103
Γραμματεία - Γραφείο Αντιρατσιστικής Βίας - Αρχείο 25530 26853

Τ.Κ. 680 07, Δίκαια
e-mail: atdikaion@astynomia.gr

Διοικητής 25560 31211
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25560 31222
Fax: 210 6991945
Γραφείο Ταυτοτήτων - Γραμματεία 25560 31222
Έλεγχος Διαβατηρίων 25560 31666

Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Ορμενίου, Τ.Κ. 680 07, Ορμένιο
e-mail: at.trigonou@astynomia.gr

Διοικητής 25560 41222
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25560 41244
Fax: 210 6991955
Γραμματεία 25560 41222
Έλεγχος Διαβατηρίων 25560 41244

Τ.Κ. 68300, Ισαάκιο
e-mail: tsf.didymoteixoy@astynomia.gr

Διοικητής 25530 25816
Αξιωματικός Υπηρεσίας - Γραφείο Αλλοδαπών 25530 25811
Fax: 25530 25818
Γραμματεία 25530 25811

Κυπρίνος Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68006 - Κυπρίνος
e-mail: tsf.kyprinoy@astynomia.gr

Διοικητής 25520 22204
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 22204
Fax: 210 6991518
Γραμματεία 25520 22204

Τ.Κ. 68200, Χειμώνιο
e-mail: tsforestiadas@astynomia.gr

Διοικητής 25520 31960
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25520 32005
Fax:25520 31219
Γραμματεία 2552031151
Γραφείο Αλλοδαπών 25520 31080

Τ.Κ. 68010, Μεταξάδες
e-mail: tsfmetaxadon@astynomia.gr

Διοικητής 25530 20087
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25530 51694
Fax:25530 51698
Γραμματεία 25530 51694

Κλιμάκιο Συνοριακής Φύλαξης Ν. Βύσσας 25520 71521
Fax:25520 71522

Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68200 
e-mail : opcenorestiada@astynomia.gr

Προϊστάμενος 2552031960
Κέντρο Επιχειρήσεων 2552031975
Fax : 2552031097