Νομός Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

Καραϊσκάκη 6, 681 32 Αλεξανδρούπολη
e-mail: adalexandroupolis@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 25510 66100
Διευθυντής 25510 66.110
Υπασπιστής 25510 66.115
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 25510 66.207
25510 66.131
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 25510 66.140
Γραφείο Ασφάλειας & Αλλοδαπών 25510 66.150
Γραφείο Διαβατηρίων 25510 66.175
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 25510 66.161
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού Πληροφορικής 25510 66.185

Καραϊσκάκη 6, Τ.Κ. 68131, Αλεξανδρούπολη
e-mail: ta.alexandroupolis@astynomia.gr

Διευθυντής 25510 66291
Υποδιευθυντής 25510 66220
Γραμματεία 25510 66230
Fax: 213 1527675
Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 25510 66251
Γραφείο Ταυτοτήτων 25510 66262
Fax: 2551066209
Γραφείο Αλλοδαπών 25510 66270
Γραφείο Αλλοδαπών για Έκδοση Αδειών 25510 66271
Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων 25510 66251

Καραϊσκάκη 6, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη
e-mail: tdn.alexandroupolis@astynomia.gr 

Διοικητής 25510 66290
Fax: 25510 33188
25510 33188
Γραμματεία 25510 66293

Καραϊσκάκη 6, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη
e-mail: at.alexandroupolis@astynomia.gr

Διοικητής 25510 66310
Fax: 25510 84443
Υποδιοικητής 25510 66320
Γραμματεία 25510 66330
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 66300
25510 66340
Δημόσιος Κατήγορος 25510 66321
Τουριστική Αστυνομία 25510 66200

Καραϊσκάκη 6,  Τ.Κ. 68100,  Αλεξανδρούπολη
e-mail: tt.alexandroupolis@astynomia.gr

Διοικητής 25510 66390
25510 37111
Υποδιοικητής 25510 66391
Γραμματεία 25510 66395
Fax: 25510 37111
Γραφείο Ατυχημάτων 25510 66397
Γραφείο Τροχαίας Αστυνόμευσης 25510 66385
Γραφείο Προανακρίσεων 25510 66386
Γραφείο Αδειών 25510 66387
Γραφείο Πινακίδων / Αδειών Ικανότητας Οδήγησης 25510 66388

Τελωνείο Κήπων Έβρου, T.K. 68500
e-mail: tde.kipon@astynomia.gr

Διοικητής 25550 31565
Υποδιοικητής 25550 88833
Γραμματεία 25550 88830
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 31224

Καμαριώτισσα, Τ.Κ. 68002, Σαμοθράκη
e-mail:  atsamothrakis@astynomia.gr

Διοικητής 25510 41303
Γραμματεία 25510 41203
Fax: 25510 41203
Fax: 210 6991417
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 41203

Μ.Παπαναστασίου 7, T.K. 68400, Σουφλί
e-mail: at.soufliou@astynomia.gr

Διοικητής 25540 20230
Γραμματεία 25540 20231
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 20236
25540 22100
Γραφείο Ταυτοτήτων 25540 20237
Αστυνομικός Σταθμός Μικρού Δερείου Έβρου 25540 31203

Β. Γεωργίου  6,  T.K.68003
e-mail: attycherou@astynomia.gr

Διοικητής 25540 41234
Fax: 213 1527986
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 41201

Μ. Αλεξάνδρου 15, T.K. 68500
e-mail: at.ferron@astynomia.gr

Διοικητής 25550 22100
Fax: 213 1527546
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 23333

Μ.Παπαναστασίου 7,  Τ.Κ. 68400
e-mail: tsfsoufliou@astynomia.gr

Διοικητής 25540 20240
Υποδιοικητής 25540 20241
Γραμματεία 25540 20242
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 20246
Fax: 213 1527357

Ι. Προδρόμου 1,  Τ.Κ. 68003, Τυχερό
e-mail: tsftyx@astynomia.gr

Διοικητής 25540 42179
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25540 42178
Γραμματεία 25540 42178
Γραφείο Προανακρίσεων 25540 42178

Τ.Κ. 68500, Φέρες
e-mail: tsfferon@astynomia.gr

Διοικητής 25550 24591
Fax: 213 1527987
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25550 24699

7ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων, Τ.Κ. 681 00

Αξιωματικός Υπηρεσίας 25510 89314
25510 45260
Fax: 213 1527098

Συντοντιστής - Αξιωμ. Υπηρεσίας 25510 66200
Μονάδα Επιχειρήσεων 25510 66200
Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης 25510 66203
Προϊστάμενος 25510 66201
Μονάδα Ανάπτ. Τεχ/γίας & Εκπ/σης 25510 66252