Νομός Χίου

Πολεμίδη 1, T.K.82132, Χίος
e-mail: adchiou@astynomia.gr

Διευθυντής 22714 40.501
2271440502
Υπασπιστής 22714 40.504
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 22714 40.514
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 22714 40.508
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 22714 40.524
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης και Εφαρμογών Πληροφορικής 22714 40.527
Γραφείο Διαβατηρίων 22714 40.529
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου 22714-40578  tdm.chiou@hellenicpolice.gr

Πολεμίδη 1, T.K.82132, Χίος
e-mail: atchiou@astynomia.gr

Διοικητής 22714 40552
Αξιωματικός Υπηρεσίας 22714 40555
Γραμματεία 22714 40561
Γραφείο Αστυνόμευσης 22714 40556
Αστυν. Σταθμός Οινουσών Χίου 22710 55222
Αστυν. Σταθμός Ψαρών Χίου 22140 61222
Fax: 22740 61222

Πολεμίδη 1, T.K.82132, Χίος
e-mail: ypodasf.chiou@hellenicpolice.gr

Διοικητής 22714 40535
Αξιωματικός Υπηρεσίας 22714 40538
Γραμματεία 22714 40542
Γραφείο Αλλοδαπών 22714 40539
Γραφείο Ταυτοτήτων 22714 40548

Πολεμίδη 1, T.K.82132, Χίος
e-mail: ypodasf.chiou@hellenicpolice.gr

Διοικητής 22714 40566
Αξιωματικός Υπηρεσίας 22714 40574
Γραμματεία 22714 40568
Γραφείο Παραβάσεων 22714 40570

Τ.Κ. 82102, Καλαμωτή Χίου
e-mail: atmastihohorion@astynomia.gr

Διοικητής 22710 70242
Αξιωματικός Υπηρεσίας 22710 71222
Fax: 22710 70222

Τ.Κ. 82300, Καρδάμυλα Χίος
e-mail: atkardamylon@astynomia.gr

Διοικητής 22720 22666
Αξιωματικός Υπηρεσίας 22720 22222
Αστυν. Σταθμός Αμανής Βολισσού 22740 21222

Πολεμίδη 1, T.K.82132, Χίος

Διοικητής 22710 44421
Fax: 22710 44421
Αξιωματικός Υπηρεσίας 22710 81547
Αστυν. Σταθμός Αμανής Βολισσού 22710 81547