15-09-2023: Προκήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Α. Φλώρινας και των υφισταμένων της Υπηρεσιών

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δείτε το Ευρπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις