15-09-2023: Δημοσίευση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων της κατηγορίας “τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού” για τις Αστυνομικές Σχολές, έτους 2023

Δείτε τον πίνακα υποψηφίων ιδιωτών (πολιτών) της κατηγορίας “Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού” που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις