06-09-2023: Τροποποιημένη Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 18/08/2023

Δείτε την απόφαση παράτασης υποβολής προσφορών εδώ

Δείτε την τροποποιημένη Διακήρυξη εδώ

 

 

Τελευταιές Αναρτήσεις