05-05-2023: Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INFINITY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INFINITY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία

Το ερευνητικό πρόγραμμα INFINITY χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “INFINITY – Investigative Immersive and Interactive Collaboration Environment, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δράση του HORIZON 2020, έλαβε χώρα από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2023 στη Ρώμη, η τρίτη πιλοτική δοκιμή της ομώνυμης πλατφόρμας με τη συμμετοχή  αντιπροσωπείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της δοκιμής τα στελέχη του Σώματος είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα διαφορετικά εργαλεία που ανέπτυξαν οι εταιρείες-εταίροι του προγράμματος σύμφωνα με τις προβλέψεις των δύο υποθέσεων-σεναρίων (use cases). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής, ακολούθησε γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και καταγράφηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα INFINITY – Investigative, Immersive, and Interactive Collaboration Environment στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:

https://h2020-infinity.eu

https://www.linkedin.com/posts/infinity-horizon_infinityeuproject-eusecurityresearch-virtualreality-activity-7057716927053361152-Tusf

Τελευταιές Αναρτήσεις