07-04-2023: Υπ’ αριθ. 5/2023 Διακήρυξη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., που αφορά στην προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 «Ανάπτυξη Δράσεων του Φορέα Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις του νομού Χίου», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #114.303,99# ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών, Ε.Τ.Τ. και Φ.Π.Α.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις