09-03-2023: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια κρανών πλαστικών-θερινού υφάσματος-αντιπυρικών στολών επιχειρήσεων

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια κρανών πλαστικών εδώ 

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια θερινού υφάσματος εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιπυρικών στολών επιχειρήσεων εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις