07-03-2023: Πρόσκληση για Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια λεωφορείων ειδικής κατασκευής μεταφοράς ειδικών πληθυσμιακών ομάδων από 7 έως 7,5m

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις