01-03-2023: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος

Δείτε την Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εδώ 

Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εδώ

Δείτε την Αίτηση εδώ 

Δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Προϋπηρεσίας εδώ με το συνοδευτικό κείμενο εδώ

Δείτε το Έγγραφο προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εδώ

 

Τελευταιές Αναρτήσεις