18-01-2023: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένων χημικών αντιδραστηρίων προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις