30-12-2022: Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος μη αξιοποιήσιμουο και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις