30-12-2022: Διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στολών (συμπεριλαμβανομένων των υποδυτών και πηληκίων) Δοκίμων Υπαστυνόμων εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 κ΄ το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023»

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις