21-12-2022: Διακήρυξη για την προμήθεια «Ολοκληρωμένο σύστημα φωτογράφισης σεσημασμένων ατόμων, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Ε., της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. και των Τμημάτων και Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών Πανελλαδικά»

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις