20-12-2022: Διακήρυξη για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε την διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις